Kundeservice

REKLAMASJON OG GARANTI

Det kan dessverre en sjelden gang oppstå feil ved produktene, da kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Du skal reklamere innenfor rimelig tid, hvilket anses som innen 2 måneder etter at du har konstatert feil eller mangel.

Melding om feil og mangler ved produktene må du bekrefte til oss på e-mail eller skriftlig.

Er reklamasjonen berettiget refunderer vi fraktkostnadene ved retur til oss.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare mer enn fem år. 

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. 

Garanti 

Våre ur har minst 2 års garanti, som er i henhold til norsk lov. Bergstern urene har 3 års garanti.

Følgende dekkes ikke av garanti: 

Skade på krone

Knust/ripet glass

Fuktskader på ur som ikke er vanntette dvs. under 100m/10 ATM

Fuktskader der funksjonsknapper er anvendt under vann

Skader som er forårsaket av dårlig vedlikehold 

Skader ikke har sin årsak i material- eller produksjonsfeil

Fuktskade etter batter bytte uten trykk-test (kvittering krav) ved vanntett fra 100m/10 ATM 

Skader forårsaket ved inngrep av ikke-kvalifisert reparatør 

Klokken skal ikke bli reparert hos ekstern urmaker som ikke er autorisert av oss

Skade på rem/lenke dekkes normalt ikke av garanti

RING OSS 

91687882

Mandag til fredag  8:00 – 17:00

EPOST

support@timeouttrade.no